Zaznacz stronę

„Szachy to klasyczna gra rozwijająca myślenie przestrzenne, strategię i budująca koncentrację. Szachy są najbardziej popularną grą na świecie z ponad 605 milionami ludzi grającymi w nie. Szachy dostarczają zabawy i są ekscytującą grą, której korzyści wykraczają daleko ponad szachownicę. Szachy są jedną z najstarszych i stanowiących wyzwanie gier. Potrafią dostarczyć ważne podwaliny wszystkich aspektów dziecięcego życia.
Gracze szachowi są wielkimi myślicielami. Strategia i zrozumienie, które to dzieci nabywają na zajęciach szachowych pozwalają im podnosić swój intelekt. poczucie własnej wartości, koncentrację. Szachy pomagają im podejmować lepsze decyzje we wszystkich aspektach swojego życia. Ale co najważniejsze, dzieci mają dużo radości grając w nie.
W SP 1 szachy nauczane są przez certyfikowanego instruktora szachowego – Michała Nowotnika. Ma on doświadczenie w nauczaniu szachów w irlandzkich szkołach podstawowych. Jest także instruktorem i Kuźni Artystycznej w Radomiu na ulicy Daszyńskiego 5. Współpracuje również z Polskim Związkiem Szachowym i jest zaangażowany w projekt: „Edukacja przez Szachy w Szkole.
Na zajęciach prowadzonych w języku angielskim w SP1 przerabiamy kurs podstawowy, na który składa się nauka ruchów każdej z figur szachowych, ćwiczymy wykonywanie prostych zadań i labiryntów dla tych figur, uczymy się podstawowych pojęć jak szach, mat, promocja, roszada. Zajęcia wzbogacone się zabawami związanymi z szachami, np.: szachowe kręgle, czy kalambury oraz materiałami multimedialnymi, głównie z portalu: chesskid.com (w języku angielskim).”