Zaznacz stronę

Rekrutacja – przedszkole

Kandydaci do RPP

Rekrutacja do RPP przebiega w trzech etapach, które odbywają się w lutym, marcu oraz kwietniu. Dokładne terminy są podawane przez Dyrektora z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem.
Etap I
Pierwszym etapem jest spotkanie Dyrektora z Rodzicami kandydata. Podczas spotkania Rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkola oraz obowiązującym systemem nauczania, oceniana i regulaminem.
Etap II
Kolejnym etapem są spotkania rekrutacyjne dla kandydatów do klasy RPP w przedszkolu 2languages. Podczas spotkań kandydaci biorą udział w specjalnie przygotowanych zabawach. Ich celem jest określenie dojrzałości edukacyjnej w sferze intelektualnej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej, a także wiedzy ogólnej oraz kultury osobistej dziecka. Dziecku towarzyszy zespół rekrutacyjny. W skład zespołu wchodzą: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, psycholog lub pedagog oraz nauczyciel języka angielskiego.
Etap III

Trzecim etapem jest uczestnictwo kandydata w zajęciach grupowych. Odbywa się wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu przez Dyrektora. Po zakończeniu III Etapu tworzona jest lista dzieci przyjętych i lista rezerwowa. Informacje o wynikach rekrutacji udzielane są przez pracowników szkoły w wyznaczonym przez Dyrektora terminie.​
Przedszkole nie jest zobowiązane do podawania przyczyn  niezakwalifikowania Dziecka do kolejnego etapu rekrutacji, a także  powodów nieprzyjęcia go do przedszkola.
Przy tworzeniu zespołu klasowego pod uwagę brane są:

  1. Względnie wyrównany poziom intelektualny.
  2. Predyspozycje psychiczne i emocjonalne dzieci.
  3. Możliwość stworzenia grupy, która będzie umiała ze sobą współpracować, w której dzieci będą się czuły bezpiecznie i z sukcesem rozpoczną proces kształcenia.

Podpisanie umowy oświatowej dla Ucznia następuje po pozytywnym przebiegu rekrutacji oraz akceptacji przez Rodziców wszelkich warunków. Rodzic jest zobowiązany do podpisania umowy o kształcenie w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie skutkuje usunięciem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Dyrektor, w razie potrzeby, ma prawo przeprowadzić nabór dodatkowy w późniejszym okresie. Mogą w nim brać udział również dzieci zakwalifikowane na listę rezerwową.