Zaznacz stronę

Formularz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA DO SZKOŁY

Prosimy o wypełnienie wolnych pół, informacje są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu kandydata na listę uczniów.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Do wypełnienia online:

  Proszę o przyjęcie dziecka do Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu do klasy:

  Dane osobowe dziecka:

  Imię i nazwisko

  Nazwa i adres szkoły rejonowej

  Dane osobowe rodzica bądź prawnego opiekuna:

  Imię i nazwisko:

  Telefon:

  E-mail:

  Z jakiego źródła wiesz o naszej szkole?:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)