Zaznacz stronę

Formularz

Prosimy o wypełnienie wolnych pól, informacje są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu kandydata na listę uczniów.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

  Wybierz rok szkolny:
  Wybierz typ szkoły:
  Wybierz klasę:


  Dane osobowe dziecka:

  Imię i nazwisko
  Pesel
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Adres zamieszkania


  Dane rodzica/opiekuna:

  Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
  Telefon:
  E-mail:


  Z jakiego źródła wiesz o naszej szkole?:
  Wyszukiwarka GoogleForum internetoweFacebookZ poleceniaInne

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)