Zaznacz stronę

Formularz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA DO SZKOŁY

Prosimy o wypełnienie wolnych pół, informacje są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wpisu kandydata na listę uczniów.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Do wypełnienia online:

Proszę o przyjęcie dziecka do Dwujęzycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomiu do klasy:

Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko

Nazwa i adres szkoły rejonowej

Dane osobowe rodzica bądź prawnego opiekuna:

Imię i nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Z jakiego źródła wiesz o naszej szkole?:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)