Zaznacz stronę

 

Zasady rekrutacji

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klas:

– rocznego przygotowania przedszkolnego

– pierwszych

– drugich

1. Zainteresowani rodzice są zobowiązani do złożenia formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej lub papierowej.

2. Dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę wstępną z rodzicami kandydata.

3. Rodzice kandydatów do klasy pierwszej mają obowiązek złożyć informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę, w której dziecko realizuje roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Rodzice kandydatów do klas programowo wyższych mają obowiązek przedstawić świadectwo szkolne.

5. Kandydat na ucznia szkoły zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach tygodnia adaptacyjnego. 

6. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Szkoła zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia kandydata.