Zaznacz stronę

Plany lekcji:

PLAN LEKCJI „Roczne Przygotowanie Przedszkolne A”

PLAN LEKCJI „Roczne Przygotowanie Przedszkolne B”

PLAN LEKCJI KLASA „Ia”

PLAN LEKCJI KLASA „Ib”

PLAN LEKCJI KLASA „IIa”

PLAN LEKCJI KLASA „IIb”

Klasa „III”

Klasa „IV”

Klasa „V”

Klasa „VI”

JP – język polski, ME – Morning English, MAT – matematyka, JA – język angielski, MUZ – muzyka, I – informatyka, R – religia, GW – godzina wychowawcza, WF – wychowanie fizyczne, G – geografia, JH – język hiszpański, WDŻ – wychowanie do życia w rodzinie, Pl – plastyka, HZN  – hiszpański z native’m, B – biologia, T – technika, H – historia, EW – edukacja wczesnoszkolna, S – szachy, EI – edukacja informatyczna, EM – edukacja muzyczna