Zaznacz stronę

Organizacja

  • rok szkolny składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego,
  • kalendarz szkoły opracowywany jest na bazie założeń kalendarza szkolnego publikowanego przez MEN oraz założeń programowych szkoły,
  • szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00,
  • szkoła przejmuje opiekę nad uczniem w chwili osobistego przekazania go przez rodzica/opiekuna prawnego i sprawuje ją do czasu odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna prawnego (prowadzimy rejestr wejść/wyjść – rodzic zobowiązany jest do każdorazowego poświadczania pozostawienia/odebrania dziecka własnoręcznym podpisem),
  • w godzinach 7.00 – 8.45 oraz 15.00 – 17.00 uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej.