Zaznacz stronę

W ramach czesnego

  • Szkoła realizuje Podstawę Programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Na I etapie edukacji korzystamy z Programu Edukacji Wczesnoszkolnej klasy I-III Jadwigi Hanisz
  • Szkoła zapewnia naukę w nowocześnie wyposażonym i bezpiecznym budynku, w małoliczebnych klasach (16 osób),
  • 3 zajęcia dodatkowe w ramach czesnego (dopłata obowiązuje w przypadku zajęć na basenie, zajęć kulinarnych, dodatkowych godzin języka hiszpańskiego i każdej 4 i kolejnej godziny zajęć)
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające.
  • Naukę języka angielskiego w ilości 10 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są przez kwalifikowanych nauczycieli anglistów oraz native speakera.
  • Opiekę logopedyczną i psychologiczną.
  • Zajęcia w dwujęzycznej świetlicy.