Zaznacz stronę

Założenia programowe

 • Nauczamy zgodne z wytycznymi MEN realizując obowiązującą podstawę programową.
 • Na I etapie edukacyjnym korzystamy z Programu Edukacji Wczesnoszkolnej klasy I-III Jadwigi Hanisz.
 • Realizujemy nurt „Budzącej się szkoły” z prekursorem nowej i przyjaznej uczniowi jakości nauczania – Dr Marzeną Żylińską,
 • Nauczamy w trybie dwujęzycznym metodą immersji, tj. zanurzenia się w języku. Oferujemy 10 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo (w tym 5 godzin z native speakerem).
 • Naszym uczniom oferujemy zajęcia wyrównawcze i rozwijające – według potrzeb.
 • Na co dzień porozumiewamy się z uczniami również w języku angielskim.
 • Oferujemy optymalne warunki rozwoju fizycznego: mamy nowoczesną salę sportową, boisko szkolne, prowadzimy zajęcia na basenie.
 • Nauczamy przy użyciu technologii IT, w które wyposażona jest każda sala lekcyjna, uczniowie w naturalny sposób korzystają z tych narzędzi wzbogacając i urozmaicając swój warsztat pracy.
 • Posiadamy profesjonalnie wyposażone laboratorium naukowo-medialne.
 • Nauczamy w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: szacunek, tolerancja, praworządność, patriotyzm, solidarność.
 • Staramy się profesjonalnie współpracować z Rodzicami na zasadach zaufania i otwartości.
 • Oferujemy wielorakie zajęcia dodatkowe.