Zaznacz stronę

Dwujęzyczność

Nauczanie oparte jest na immersji językowej, która polega na zanurzeniu się ucznia w języku angielskim, na swobodnym słyszeniu i mówieniu, na stwarzaniu mu naturalnych sytuacji sprzyjających używaniu tego języka. Dzięki temu uczniowie postrzegają go jako naturalne narzędzie komunikacji i kształtują jednocześnie umiejętność codziennego  porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie.

  • Kontakt dziecka z językiem angielskim ma miejsce każdego dnia. Nauczyciele porozumiewają się z uczniami w języku angielskim.
  • Szkoła zapewnia wysokiej jakości nauczanie języka angielskiego 10 godzin tygodniowo w tym 5 z native speakerem.
  • Każdego dnia – prowadzone są zajęcia w dwujęzycznej świetlicy.
  • Podczas zajęć dodatkowych uczniowie wzbogacają swoje słownictwo z języka angielskiego poprzez stosowanie anglojęzycznych kart pracy.