Zaznacz stronę

Pierwsza Budząca Się Szkoła w Radomiu!

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa jest pierwszą i jedyną w Radomiu placówką należącą do ruchu Budzących się Szkół. Na przynależność do tego zacnego grona zapracowaliśmy sobie: nowoczesnym podejściem do edukacji, stosowaniem metod nauczania spójnych z wiedzą neurodydaktyczną oraz innowacyjnym podejściem do oceniania osiągnięć ucznia.

Czym jest Budząca się Szkoła?

Ruch Budzących się Szkół istnieje w Polsce od kilku lat. Liderką ruchu jest dr Marzena Żylińska – autorka licznych publikacji na temat matodyki i neurodydaktyki, propagująca nauczanie sprzyjające mózgowi. Autorka uważa, że dzisiaj szkołę należy wymyślić na nowo. Czasy się zmieniły, świat gna do przodu, a szkoły wciąż trwają w marazmie. I choć placówki dysponują technicznymi nowinkami, to fundament się nie zmienia. Wciąż edukacja ma charakter transmisyjny, w którym nauczyciel przekazuje wiedzę, a uczeń jest biernym odbiorcą. Marzena Żylińka uważa, że należy przejść od kultury nauczania do kultury uczenia się.
Aby lepiej zrozumieć ideę Budzących się Szkół warto wysłuchać wystąpienia dr Marzeny Żylińskiej:

Liderka ruchu podkreśla, jak ważna jest zmiana podejścia do edukacji. Dotychczasowe metody nauki, nie sprzyjają zapamiętywaniu i zdobywaniu wiedzy. Ułatwiając uczniom zadanie, referując i podsuwając gotowe rozwiązania, jedynie utrudniamy im ten proces. „Jak uczy się mózg”- to kolejny ważny przekaz Marzeny Żylińskiej warty wysłuchania:

Co nas wyróżnia?

Wartości, które nam przyświecają, to: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, WSPÓŁPRACA ORAZ REFLEKSJA. Filary zaczerpnięte z Planu daltońskiego są naszymi głównymi założeniami. Wzbogaciliśmy je również o inne słowa charakteryzujące nasze podejście do edukacji: PASJA, WIEDZA, RADOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, ODKRYWANIE, SUKCES, ENTUZJAZM, UŚMIECH, MISJA, ZAANGAŻOWANIE, CIEPŁO.
To co nas wyróżnia i czym wpisujemy się w ruch BSS to, to że zmieniliśmy kulturę szkolną od tej opartej na przekazie wiedzy, do takiej, która rozwija potencjał ucznia, czyli od nauczania do uczenia się. Nie oznacza to, że przekreślamy tradycyjne metod nauczania – wykorzystujemy zarówno sprawdzone praktyki, jak i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji.
Wiemy, jak ważna jest nauka języków obcych – prowadzimy dwujęzyczne lekcje oraz dwujęzyczną świetlicę. Propagujemy indywidualne podejście do ucznia, jednocześnie ucząc dzieci pracy w zespole, wspólnego rozwiązywania problemów.
Nauka poprzez działanie, eksperymenty, samodzielne dochodzenie do wiedzy- to naszym zdaniem klucz do edukacji. Uczniowie rozwijają kreatywność, jednocześnie czerpiąc z tego radość. Przygotowujemy naszych podopiecznych do życia w dorosłości, dlatego uczymy samodzielności, odpowiedzialności i współpracy, a także szacunku do drugiego człowieka, poczucia własnej wartości.
W naszej szkole ławki ustawione są w półkole, często łączone po dwie. Uczniowie widzą swoje twarze, mogą się komunikować i wspierać w nauce. Pracujemy nie tylko przy stolikach, ale także na dywanie, na świeżym powietrzu, na placu szklonym. Klasy są nieliczne (do 16 osób), tak aby nauczyciel mógł skupić się na każdym podopiecznym.
Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i materiały, uczymy korzystania z nich we właściwy sposób.
Dbamy o to, aby oferta zajęć dodatkowych była bogata – organizujemy zajęcia takie jak: science, programowanie, klub filmowy, tańce, zajęcia kulinarne, teatralne, plastyczne, karate, piłkę nożną, kółko redaktorsko-medialne. Organizujemy Summer School i Winter School.
Nasza placówka jest przyjazna uczniom i nauczycielom. Sprzyja ich rozwojowi, odkrywa indywidualne talenty i pasje podopiecznych. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty.
Pragniemy wzbudzić w naszych uczniach wewnętrzną motywację do nauki, bo jak wiadomo, ta zewnętrzna jest krótkotrwała i szybko wygasa. Ocena postępów ucznia oparta jest na rzetelnej informacji zwrotnej do ucznia i rodzica. Wskazujemy, co uczeń robi dobrze, nad czym musi popracować i jak powinien to zrobić.
Kadra nauczycielska stale się rozwija, aby być jeszcze lepszymi przewodnikami na drodze edukacji młodego pokolenia. Uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, które uczą nas najlepszych i najskuteczniejszych metod rozwoju potencjału uczniów. Na naszych lekcjach nie nie ma „nudy”. Stąd liczne projekty i ciekawe pomysły na realizację tematów.
Dbamy także o to, aby miejsce w którym się uczymy sprzyjało zdobywaniu wiedzy. Wyposażenie sal, układ stolików i krzeseł, przestrzeń, jasność i czystość – nic tu nie jest przypadkowe. Szkoła jest miejscem, w którym po prostu miło spędza się czas, gdzie można nie tylko skupić się na pracy, ale także odpocząć w czasie przerwy, nawiązać przyjaźnie, porozmawiać.

Aktualnie

• Naszym priorytetem jest teraz klasa czwarta. Będziemy pracować nad tym, aby nasi uczniowie uniknęli stresu związanego z
rozpoczęciem nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.
• Chcemy aby lekcje języka polskiego, matematyki, historii, przyrody były ciekawa przygodą, wypełnioną doświadczeniami i eksperymentami.
• Wzbogacenie oferty zajęć anglojęzycznej świetlicy szkolnej.
• Dyskutujemy nad sposobem oceniania uczniów, szkolimy nauczycieli i rodziców. „Oceniać czy doceniać?” – współpracujemy z trenerami kompetencji edukacyjnej z Akademii I3.
• Szkolimy nowych nauczycieli.
• Dzielenie się wiedzą z innymi, prezentowanie ciekawych lekcji.

Aktualnie

Naszym obecnym priorytetem jest wdrożenie stworzonego przez nas Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wiele czytaliśmy, rozmawialiśmy oraz uczestniczyliśmy w szkoleniach dotyczących oceniania w szkole.. Zaproponowaliśmy naszym uczniom i rodzicom system oparty na rzetelnej i jasnej informacji o postępach ucznia. Rozmowa, informacja zwrotna – stanowią naszą ocenę bieżącą.
Ocena zachowania to także kwestia niezmiernie ważna. Uważamy, że ważną rolę odgrywa w niej samoocena ucznia. Respektowanie przyjętych przez szkołę norm jest weryfikowane nie tylko przez nauczycieli, ale także przez dzieci. Opracowana Karta oceny zachowania ucznia oraz Krąg myśli, ułatwią uczniom kształtowanie właściwych postaw i zachowań.
Tak jak w ubiegłym roku, chcemy skupić się na tym, aby klasy trzecie łagodnie i bez stresu wkraczały w kolejny etap edukacji. Zatem w drugim semestrze obecni trzecioklasiści poznają swoich przyszłych nauczycieli, dowiedzą się co ich czeka w przyszłym roku.
Rozpoczęliśmy rozbudowę naszej placówki. Powstaną nowe przestronne sale i pracownie. Od początku istnienia naszej szkoły, nowoczesność, czystość, jasność i przestrzeń – to słowa charakteryzujące wnętrze naszej szkoły. Chcemy, aby tak pozostało, mimo przybywających klas…
Rozwijamy się, uczestniczymy w konferencjach i szkoleniach dotyczących najlepszych metod pracy z dziećmi- wszystko po to, aby jak najlepiej realizować swoje zadania.
Pragniemy aby każdy uczeń rozwijał swój potencjał, a szkoła uczyła myślenia.