Zaznacz stronę

Informacje o nas

Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu została specjalnie wybudowana  z myślą o radosnej szkole przyjaznej uczniom. To piękny, nowoczesny budynek spełniający wszystkie wymogi. Jasne, przestronne sale lekcyjne zapraszają tylko 16 dzieci.
Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich pociechy rozwijały się tak, aby nauka była przyjemnością i przynosiła dużo radości oraz satysfakcji.
Pragniemy aby nasi uczniowie byli twórczy w myśleniu, kreatywni w działaniu, otwarci na zmieniająca się rzeczywistość.

Nasza szkoła wpiera rozwój każdego ucznia, który jako młody człowiek jest ciekawy świata, otwarty na „nowe”, poszukujący, pomysłowy. Pomagamy mu, aby współpracując z innymi uczniami dawał z siebie to, co najlepsze, aby współtworząc nową jakość rozwijał się i samorealizował. Z tego względu od samego początku przykładamy ogromną wagę do rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów, do wzmacniania postawy dbania o zdrowie, sprawność fizyczną a także wypracowywania potrzeby ciągłego rozwijania umiejętności i odkrywania „na nowo” swoich talentów.

W klasach I – III nie oczekujemy  od uczniów siedzenia w ławce przez 45 minut, robimy przerwy śródlekcyjne – zabawy ruchowe, krótki wysiłek fizyczny, aktywizacja całego ciała. Ograniczamy sytuacje stresowe do minimum.

Mocną stroną szkoły jest szacunek do ucznia, wzmacnianie jego niezależności. Pozwalamy dzieciom być dziećmi, bawić się, poznawać. Co więcej, staramy się aby życie ucznia nie ograniczało się wyłącznie do nauki, dlatego proponujemy duży pakiet zajęć dodatkowych zajęć, każdy może coś dla siebie wybrać.