Zaznacz stronę

Informacja dotycząca ochrony danych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

  1. Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 W Radomiu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 W Radomiu reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  2. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  3. Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 1 W Radomiu, nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Niepublicznej Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Nr 1 W Radomiu

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: szkola@niepublicznaradom.edu.pl

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 W Radomiu