Zaznacz stronę

Uczniowie zerówki oraz klasy pierwszej biorą udział w europejskim projekcie „Easter Fun Card Exchange”, którego głównym celem jest przygotowanie i wysłanie wielkanocnych kartek świątecznych do każdej szkoły zaangażowanej w projekt eTwinning. Kartki to rękodzieła uczniów biorących udział w projekcie, a życzenia pisane są w językach ojczystych. Prace naszych uczniów są oryginalne i gotowe do wysłania do szkół w całej Europie!