Zaznacz stronę

Prywatna szkoła podstawowa w Radomiu powstała z myślą, aby zapewnić dzieciom z Radomia i okolic naukę na najwyższym poziomie. Pełna nazwa naszej prywatnej szkoły podstawowej to Dwujęzyczna Szkołą Podstawowa nr 1 w Radomiu. Zapewniamy edukację dla uczniów klas I-VI.
Założenia prywatnej szkoły podstawowej w Radomiu zostały utworzone wg wytycznych MEN Nasza szkoła podstawowa pracuje w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera oraz realizuje założenia programu edukacji wczesnoszkolnej autorstwa Moniki Zatorskiej „Drogowskazy Wielointeligentnej Edukacji”. Jak wskazuje nazwa szkoły zapewniamy w szkole dwujęzyczne lekcji w języku polskim i angielskim wg programu English Every Day.
Dwujęzyczna Szkołą Podstawowa nr 1 zapewnia świetlicę czynną w godzinach od 7 do 18. W naszej szkole podstawowej dostępny jest szereg zajęć dodatkowych dla dzieci. Przykładowe zajęcia dodatkowe to basen, tańce, nauka innych języków obcych np. niemiecki, chiński, rosyjski, zajęcia sportowe, dodatkowe zajęcia z matematyki oraz polskiego. W naszej szkole podstawowej powstała grupa dzieci, które tworzą A ca–Talented Kids. A ca-Talented Kids to zespół stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży, dla których wielką pasją jest muzyka a szczególnie śpiew.
Celem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Radomiu jest planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju każdego ucznia według jego zainteresowań i mocnych stron. Nasza Szkoła podstawowa wpiera rozwój każdego ucznia, który jako młody człowiek jest ciekawy świata, otwarty na „nowe”, poszukujący, pomysłowy. Pomagamy Mu, aby współpracując w innymi uczniami dawał z siebie to, co najlepsze, aby współtworząc nową jakość rozwijał się i samorealizował. Z tego względu od samego początku w naszej szkole podstawowej przykładamy ogromną wagę do rozwoju emocjonalnego i intelektualnego uczniów, do wzmacniania postawy dbania o zdrowie, sprawność fizyczną a także wypracowywania potrzeby ciągłego rozwijania umiejętności i odkrywania „na nowo” swoich talentów.