Zaznacz stronę

W obecnych czas dużą rolę odgrywa znajomość języka obecnego. Celem Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Radomiu jest zapewnienie swobodnej komunikacje w dwóch językach ojczystym oraz w języku obcym. Dlatego w naszej Szkole Podstawowej powstał program English Every Day.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomiu zapewnia kontakt dziecka z językiem angielskim każdego dnia. Aby zapewnić uczniom efektywny i przyjemny dla nich sposób nauki szkoła opracowała następujący model:

– Każdego ranka w naszej szkole podstawowej w Radomiu odbywają się zajęcia z native speakerem oraz pod czułym okiem nauczyciela wychowawcy – Morning English

– Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z polskim lektorem,

– Każdego dnia – w systemie zmiennym – odbywają się dwujęzyczne zajęcia Multiple Intelligences Acivities oraz dwujęzyczna świetlica, zajęcia prowadzone są przez native speakera oraz nauczyciela wychowawcę/nauczyciela świetlicy

Nauczanie w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomiu oparte jest na immersji językowej oraz metodzie CLIL – Content and Language Integrated Learning (Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo Językowe). Metoda immersji polega na zanurzeniu się ucznia w języku angielskim, na swobodnym słyszeniu i mówieniu, na stwarzaniu mu naturalnych sytuacji sprzyjających używaniu tego języka. Dzięki temu uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1 postrzegają język angileski jako naturalne narzędzie komunikacji i kształtują jednocześnie umiejętność codziennego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie, jak i piśmie.

Program nauczania w systemie dwujęzycznym realizowany jest w naszej szkole podstawowej w ścisłej współpracy nauczyciela wychowawcy, anglisty oraz specjalistów prowadzących inne zajęcia w języku angielskim (w tym English Morning). W ten sposób uczniowie omawiają powiązane tematycznie ze sobą zagadnienia oraz poznają treści programowe równocześnie w języku angielskim i języku polskim. Ten model pozwoli im na dalsze swobodne kontynuowanie nauczania dwujęzycznego w kolejnych etapach edukacji.