Zaznacz stronę

Kiedy słyszymy win-win nasze pierwsze skojarzenia łączą się ze światem biznesu. Zasada ta powszechnie jest znana jako istota rozwiązywania konfliktu, jako drogowskaz gdzie obie strony sporu w efekcie końcowym okazują się wygranymi. Podejście win-win zachęca do znalezienia wspólnego rozwiązania, z którego wszyscy korzystają – a nie do rywalizacji.

 

Czy win-win można i należałoby przenieść na grunt rzeczywistości szkolnej? Zdecydowanie tak. Jakby nie patrzeć mamy dwie strony, może nie w negocjacjach, ale na pewno każda z nich ma swoje cele, potrzeby i oczekiwania. W świecie dziecka – ucznia główną potrzebą jest zabawa, ruch, zaspakajanie niekończącej się ciekawości. Jego cel to dobry nastrój, poczucie, że jest akceptowany taki jaki jest. To czego oczekuje od nauczyciela to empatia, docenienie i przywództwo, na którym może się oprzeć, wzorować, przywództwo, przy którym czuje się bezpiecznie. To jedna strona. A co z oczekiwaniami i potrzebami drugiego uczestnika szkolnego życia – nauczycielem? Podobnie jak Uczeń chce, aby jego miejsce pracy wypełniał dobry nastrój oraz poczucie, że jest doceniany i akceptowany. Przygotowując się do pracy z dziećmi poświęca wiele godzin na dobranie odpowiedniego materiału i metod jakimi go wprowadzi i wyjaśni. Głównym celem Nauczyciela jest chęć osiągnięcia poczucia satysfakcji z postępów w nauce swoich podopiecznych, potrzeba obserwacji, że jego zaangażowanie i praca w sposób naturalny przekłada się na rozwój dziecka – mówiąc wprost – cieszy go gdy widzi, że dziecko jest szczęśliwe, uśmiechnięte, opowiada o swoich radościach i smutkach, że przychodzi i przytula się najmocniej jak potrafi. Tu tkwi istota satysfakcji nauczyciela.

I teraz raz jeszcze zastanówmy się, czy naprawdę możemy regułę win-win przenieść w świat szkoły? Czy możemy stworzyć środowisko, w którym obie strony czują się usatysfakcjonowane, że ich potrzeby są zaspakajane? Bezwzględnie tak. Warunek jest tylko jeden – empatia i otwarty umysł. Idąc za tą myślą Zarząd szkoły troszczy się o oba światy – ucznia i nauczyciela. Pedagodzy pracują z dziećmi w kameralnych grupach, w salach lekcyjnych, w których nowoczesne wyposażenie jest w pełni dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Nauczyciele mają szansę osobistego rozwoju zawodowego, są samodzielnii odpowiedzialni. Ich mocnymi stronami są otwartość, empatia i podobnie jako u dzieci – niekończąca się kreatywność oraz potrzeba ciągłych poszukiwań jak dotrzeć i wspomóc swoich wychowanków. I tu spotykają nam się oba światy– przestrzeń na naukę, zabawę, rozwój oraz satysfakcję – specjalnie przygotowany przez szkołę autorski program edukacyjny – extra-curricular activities classes oraz compesatory classes. Program ten dostosowany jest do osobistych potrzeb każdego ucznia naszej szkoły, w zależności od tego co dla niego jest konieczne i niezbędne w danej chwili. Opracowaliśmy kilkadziesiąt indywidualnych ścieżek rozwojów naszych uczniów. Pośród nich możemy znaleźć zajęcia rozwijające mocne strony dziecka, tj. Art&craft Classes, Words Zone oraz Math&Spatial Thinking. Ponadto część uczniów w ramach Compensatory Classes wspierana jest także w pokonywaniu trudności, które – jak to w życiu bywa – są nieuniknione. Praca uczniów i nauczycieli w ramach tego programu przynosi wiele korzyści, a na końcu obie strony odczuwają radość i satysfakcję – uczeń z tego, że wie i potrafi, a nauczyciel, że nauczył i przekazał wiedzę w sposób przyjazny i co ważne – efektywny. W tym przypadku to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim konkretne kompetencje i umiejętności. Jak widać win-win jest w pełni „przyswajalna” przez świat Radom Bilingual Primary School.